Гол мэдээ

Бүх мэдээг үзэх
Гол мэдээ

G20: Вакциныг тэгш хүртээмжтэй хуваарилна

Коронавирусний халдварын эсрэг вакциныг тэгш хүртээмжтэйгээр хуваарилах ёстой.Цар тахалтай холбоотойгоор дэлхийн хамгийн буурай хөгжилтэй орнуудын зээлийн төлбөрийг 2021 оны 6 дугаар сарыг