Гол мэдээ

Бүх мэдээг үзэх
Гол мэдээ

Бие даасан хараат бус шүүх засаглал баяртай!

Шүүхийн тухай хуулийг шинэчлэх нь МАН-ын хийх ажлын жагсаалтад улаанаар тодруулсан чухал ажлын нэг байсан. Иймдээ ч 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр УИХ-аар эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж бат

Орк...

Орк...